Инфраструктура

Ремонт на пътни настилки чрез студено рециклиране

В световната пътностроителна практика в последно време все по-голямо внимание се отделя на технологии, при които се използват материали от съществуващите повредени настилки, като по този начин отпада необходимостта от разработването на нови кариерни стопанства с присъщите им отрицателни ефекти върху природната среда и се постига икономия на транспортни разходи.

04 Август 2011, 16:32

Страници