Инфраструктура

Над 9 км третокласен път в област Русе ще се рехабилитира през 2012 г.

Участъците от пътя Русе - Цар Калоян - Щръклево - Кацелово - Опака - Попово от км 0+000 до км 6+893.06 и от км 9+362 и до км 12+000 са включени в проектите от IV eтап на оперативна програма "Регионално развитие".

11 Ноември 2011, 10:48

Страници