Инфраструктура

Двама участника не бяха допуснати до отваряне на ценови оферти в търга за е-правителство

Вчера бяха отворени ценовите предложения на юридическите лица и обединенията, участващи в най-големия търг, финансиран по оперативна програма "Административен капацитет" - "Развитие на административното обслужване по електронен път".

10 Април 2012, 16:54

Страници