Инфраструктура

Европа подобрява речното корабоплаване чрез проект, съфинансиран от ЕС

В рамките на проекта ще бъдат разработени и изпитани определени ключови приложения за речните информационни услуги, които ще направят вътрешното корабоплаване по-бърза, по-безопасна и по-привлекателна алтернатива за товарен транспорт.

03 Април 2012, 09:43

Страници