Инфраструктура

"Интегрирани Пътни Системи" ще изгражда довеждащия път до автомобилния завод край Ловеч

Строителните дейности ще започнат след средата на април, за да приключи окончателно снеготопенето и да се предотврати пропадане на пътя, каза изпълнителният директор на "ИПС" Николина Добрилова.

20 Март 2012, 08:50

Страници