Инфраструктура

Всички язовири влизат в единен регистър

Целта на промените, предложени от кабинета, е въвеждане на ясни правила за собствеността върху водната инфраструктура, осигуряване на техническа безопасност на язовирите, засилване отговорността на държавата при осигуряване достъп до питейна вода за населението и повишаване ефективността на ВиК операторите.

13 Март 2012, 12:52

Страници