Инфраструктура

Кабинетът конкретизира правилата за допустимост на разходите по програма "Транспорт"

В постановлението, прието от Министерски съвет, се детайлизират условията за лизингови операции, за археологически проучвания, за покупка на земя, застроени недвижими имоти и дълготрайни материални активи, финансирани от програмата.

08 Февруари 2012, 11:39

Страници