Инфраструктура

ЧЕЗ инвестира над 600 хил. лв. в електрическата мрежа през март

Сред най-големите инвестиционни проекти през март е изграждането на трафопост с кабелни линии средно и ниско напрежение в Дупница. По предварителни изчисления стойността на обекта ще възлезе на 180 хил. лв.

05 Март 2012, 09:55

Страници