Инфраструктура

Не е достатъчно да се проектира мостът, а целият му живот

Най-важното е че, когато се построи един мост, от самото начало трябва да се реши дали това ще е мост, който ще изисква минимална поддръжка и след определен проектиран живот този мост лесно ще се смени, казва проф. д-р инж. Божидар Янев.

26 Юли 2011, 10:38

Страници