Инфраструктура

По междуградските пътища ще строят паркинги за камиони с публично-частно партньорство

Експертен екип ще направи анализ на критичните точки по републиканската пътна мрежа и ще излезе с конкретни предложения за зоните за паркиране на тежкотоварните автомобили.

27 Януари 2012, 09:53

Страници