Инфраструктура

Пада таксата за присъединяване към ВиК мрежи

Миналата седмица влязоха в сила промени на Наредбата за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи.

24 Август 2012, 15:34

Страници