Инфраструктура

Близо 40 млн. лв. по "Регионално развитие" за изграждане на ИКТ инфраструктура

Проектът ще се изпълнява в рамките на общини, попадащи в т. нар. "бели райони" и "сиви райони" съгласно класификацията на Европейската комисия в Насоките за прилагане на правилата за държавна помощ във връзка с бързото разгръщане на широколентови мрежи.

02 Декември 2011, 12:48

Страници