Инфраструктура

Създават единен регистър по устройство на територията

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще създаде единен регистър по устройство на територията. Той ще обединява в себе си всички регистри, водени от министерството, Дирекцията за...

07 Октомври 2020, 16:44

Страници