Инфраструктура

Приключи подготовката на комплексни ВиК проекти в 14 обособени територии

В периода април 2016-декември 2018, бяха разработени комплексни инвестиционни намерения по ВиК системите, обслужвани от 14 ВиК оператора: „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК-Варна“ ООД, “ВиК“ ЕООД, гр. Видин...

07 Февруари 2019, 08:00

Страници