Градът | 31 Март 2015

МРРБ обяви обществена поръчка за изготвяне на пазарни оценки на земи, засегнати от язовир "Луда Яна" и ПСПВ и съпътстващата техническа инфраструктура

Обратно нагоре ↑