Градът | 30 Март 2015

Да се направи анализ и да се оценят добрите практики по ОПОС от стария програмен период

Пламен Никифоров, технически отдел, "Станилов" ЕООД

Обратно нагоре ↑