Градът | 23 Март 2015, 14:28

Никопол - Турну Мъгуреле и Силистра - Кълъраш са най-подходящите маста за трети мост на р. Дунав

Инж. Константин Жипонов, управител на EKJ - България