Градът | 23 Март 2015

Строителни търгове за жп проекти по ОПТТИ 2014 - 2020 - третото тримесечие на 2015 г.

Мария Чакърова, директор на "Стратегическо развитие и инвестиционни проекти" в НКЖИ

Обратно нагоре ↑