Градът | 23 Март 2015

Септември - Пловдив: физически напредък 42.8%, финансово изпълнение 31%

Инж. Иван Бакалски, ръководител на ЗУИП за модернизация на Септември - Пловдив в НКЖИ

Обратно нагоре ↑