Градът | 23 Март 2015, 12:56

При ПЧП проектите инфраструктурата се подобрява по-бързо и в по-голям мащаб

Камил Блажек, Регионален ръководител на правната практика по проекти и инфраструктура на Kinstellar: