Градът | 12 Март 2015, 13:27

Уточнява се финансирането за "ранните проекти" по ОПОС