Градът | 17 Февруари 2015, 12:30

Община Кърджали готви план за устойчива градска мобилност