Градът | 02 Февруари 2015, 09:59

"Трапезица" в Бургас става кръгово. Избран е вариант 2 с две ленти и секции за десни завои

Предстои строителство на обекта, включен в проекта "Интегриран градски транспорт на Бургас" с финансиране от ОПРР 2007 - 2013