Градът | 27 Януари 2015, 12:54

В края на март започват студени проби в халето за сепариране на отпадъците