Градът | 26 Януари 2015

Целта за 2015 г. е да усвоим възможно най-голям ресурс допустими разходи по ОПТ

Ако има останали работи за изплащане през 2016 г., да осигурим съфинансирането със средства на НКЖИ

Обратно нагоре ↑