Градът | 26 Януари 2015

Изпълняват се пет проекта от ОПТТИ 2014-2020

ОПТ 2007 - 2013: 101% договорирани, 71% усвоени, 52.8% възстановени от ЕК. През 2015 г. остават за усвояване и разплащане 600 млн. евро. Водят се преговори за удължъвана на срока за допустимост на разходите от n+2 на n+3

Обратно нагоре ↑