Градът | 22 Декември 2014, 09:54

Извеждат от експлоатация 78 малки язовира

За 268 други ще се уточнява собствеността