Градът | 08 Декември 2014, 10:09

Министър Ивелина Василева: 50% от битовите отпадъци да бъдат рециклирани до 2020 г.