Градът | 01 Декември 2014, 10:29

58 пречиствателни станции по ОПОС до края на 2015 г.