Градът | 25 Ноември 2014, 14:14

58 пречиствателни станции по ОПОС до края на 2015 г.