Градът | 30 Септември 2014, 15:53

Един кандидат за изграждане на кръгово кръстовище "Трапезица" в Бургас