Градът | 29 Септември 2014, 14:29

Първите търгове за АМ "Хемус" - през лятото на 2015 г.

JASPERS проверява апликационната форма. Цялата магистрала може да влезе в ОПТТИ, независимо че само частта й до Велико Търново е в основната TEN-T мрежа