Градът | 23 Септември 2014, 12:22

Резервна алтернатива на тунела под Кресна поръча НКСИП

Цялата "Хемус" влиза в ОПТТИ, независимо че в основната TEN-T е само частта й до Велико Търново