Градът | 07 Юли 2014, 09:33

Десислава Терзиева, министър на регионалното развитие: Предприехме конкретни мерки