Градът | 10 Февруари 2014

Нова наредба за процедиране на генералните планове на пристанищата

Транспортното министерство и ИА "Морска администрация" разработиха Проектонаредба за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт, предложена за обществено обсъждане

Обратно нагоре ↑