Градът | 22 Юли 2013, 12:07

Общественото обсъждане на ОВОС на проект "Южен поток" повдигна редица въпроси