Градът | 24 Юни 2013, 15:29

Пристанище Варна се нуждае от специализирани дълбоководни терминали