Градът | 01 Април 2013, 09:45

Интелигентни транспортни системи в градовете