Градът | 29 Юни 2011, 11:57

Заявете по-ясно железниците като приоритет