Градът | 09 Март 2011, 07:45

Осем ценови оферти бяха отворени в търга за рехабилитация на пътя Крумовград – Студен кладенец