Градът | 23 Февруари 2011, 11:20

Едни и същи играчи в търгове за надзор на два пътни лота от "Регионално развитие"