Градът | 28 Януари 2011, 08:30

През 2011 г. "Трейс" ще участва във всички търгове по програма "Транспорт"