Градът | 13 Декември 2010, 12:56

Добрич и Констанца подобряват транспортната инфраструктура по трансграничен проект