Градът | 08 Декември 2010, 15:07

Дерета сметища са причина за наводнението на Южната дъга от околовръстното