Градът | 03 Декември 2010

Изготвен е проектът за обновяване на водопроводните системи в селата Айдемир и Калипетрово

Обратно нагоре ↑