Градът | 15 Септември 2010, 09:39

Започна ремонтът на важни пътни отсечки в Разградско по ОПРР