Градът | 27 Юли 2010, 09:24

Доклад на ДКЕВР: НЕК не е инвестирала в преносната мрежа, а в други проекти