Facebook YouTube
Регистрация

Готов е проект за източната тангента в София

Бъдещият булевард е участък от връзката между магистрала "Люлин", "Северна скоростна тангента" и автомагистрала "Тракия"

  • Увеличаване на шрифта
  • Намаляване на шрифта
  • Принтиране
  • Препоръчване на приятел
от 12.04.2010, Автор: Строителство Градът
[7132 прочитания]
Връзката на бул. &quot;Източна тангента&quot; с бул. &quot;Цариградско шосе&quot; се осъществява на 4-ти километър и е чрез тунелно преминаване<br />
Фотограф Красимир Юскеселиев<br />

Връзката на бул. "Източна тангента" с бул. "Цариградско шосе" се осъществява на 4-ти километър и е чрез тунелно преминаване
Фотограф Красимир Юскеселиев

Фотограф: КРАСИМИР ЮСКЕСЕЛИЕВ

Днес съществуващата улица "Източна тангента" е с ширина 7 м улично платно и частично изградени тротоари в участъка, който е западно от терена на летище София.
В един участък около 300 м до бул. "Ботевградско шосе" са изградени две пътни платна в посока, всяко с ширина по 10.50 м и озеленена разделителна ивица с ширина 3 м и тротоари между 2 м и 3 м.
Изградени са четирите пътни връзки на транспортния възел на "Източна тангента" с "Ботевградско шосе". Те се осъществяват чрез две кръстовища.

Бъдещото трасе на "Източна тангента" се пресича с няколко градски булеварда - бул. "Цариградско шосе", бул. "Шипченски проход" - бул. "Искърско шосе", бул. "Цветан Лазаров", бул. "Ботевградско шосе", бул. "Владимир Вазов".

Пресичането с бул. "Цариградско шосе" се осъществява на три нива, като "Източна тангента" преминава под кръговото кръстовище на бул. "Цариградско шосе", а на ниво терен връзките се включват в кръговото кръстовище. Следващото пресичане е с улица, която свързва териториите от двете страни на булеварда, а улицата преминава безконфликтно на горно ниво. На второто ниво е ситуирано кръгово кръстовище между улицата и връзките на транспортния възел.

Следващото пресичане на трасето на "Източна тангента" е с бул. "Шипченски проход" - бул. "Искърско шосе" и е на две нива. Основното направление преминава на второ ниво с естакада, а на ниво терен е ситуирано четириклонно светофарно регулирано кръстовище.

Градската магистрала продължава на север покрай терена на ВТУ "Тодор Каблешков" около 1 км и преминава като естакада над трасето на ул. "Боян магесник", която е продължение на бул. "Цветан Лазаров". Продължава в кв. "Христо Ботев" между жилищната територия и научно-производствена зона (НПЗ) "Христо Ботев", след което пресича бъдещото трасе на бул. "Рилска обител". Това пресичане става на две нива, като "Източна тангента" премина на горно ниво с естакада, а на ниво терен е обособено светофарно регулирано кръстовище като част от транспортен възел тип "диамант". Чрез този транспортен възел се осигуряват развръзки на транспортните потоци във всички посоки.
В района на кв. "Христо Ботев" магистралата преминава по нова следа, различна от действащата регулация, за което е необходима промяна и на общия устройствен план. С новото решение се избягва пресичането на жилищната територия.

От ул. "Рилска обител" до "Северна скоростна тангента" трасето на "Източна тангента" преминава западно от терена на летище София, продължава на север под бул. "Ботевградско шосе" и след това се насочва източно от кв. "Левски Г", пресича бул. "Владимир Вазов" и на север се включва в транспортния възел със "Северна скоростна тангента". Този транспортен възел е решен като тип "детелина", което дава възможност за осъществяване на транспортни развръзки във всички посоки.

Предлага се ново решение за транспортния възел "Източна тангента" – бул. "Ботевградско шосе" в сравнение със съществуващото положение. Премахнати са кръстовищата на трасето на "Източна тангента", тъй като тя е градска магистрала II клас и движението по нея е безконфликтно. При това съществуващите пътни връзки стават еднопосочни само за завиващите надясно автомобили, дясната връзка от "Източна тангента" към бул. "Ботевградско шосе" е с нова конфигурация, така че да осигури възможност за ситуиране на кръгова връзка, осигуряваща възможност за движение от бул. "Ботевградско шосе" наляво по "Източна тангента" в посока към бул. "Рилска обител".

Следващото пресичане на "Източна тангента" е с бул. "Владимир Вазов". То се осъществява с транспортен възел тип "диамант", като трасето на "Източна тангента" преминава безконфликтно на горно ниво. На трасето на бул. "Владимир Вазов" е оформено четириклонно светофарно регулирано кръстовище.

Обслужването на прилежащите на магистралата територии се предвижда да бъде осъществено чрез улиците от второстепенната улична мрежа, а "Източна тангента" ще бъде носител на транзитните транспортни потоци по отношение на жилищните зони.

Бъдещият бул. "Източна тангента" е градска магистрала от втори клас според Общия устройствен план на София. Такъв тип транспортна артерия в столицата са например бул. "Цариградско шосе" и бул. "България". Съгласно транспортните схеми към общия план "Източна тангента" осигурява връзки между северните и южните части на града в източната половина на територията на София. Тези функции в западната част са поети от трасето на т.нар. "Западна тангента". Бъдещата градска магистрала има за цел основно да осигури движение за транзитните потоци, а не толкова обслужване на прилежащите територии. "Източна тангента" се простира от бул. "Цариградско шосе" до "Северна скоростна тангента". По този начин тя се явява важен транспортен участък от връзката между автомагистрала "Люлин", "Северна скоростна тангента" и автомагистрала "Тракия".
В ситуационно отношение новото трасе на "Източна тангента" е предвидено с две основни платна за движение, всяко с ширина по 10.50 м в посока, озеленена разделителна ивица с ширина 3 м и тротоари по 5 м.
С цел осигуряване на необходимата проектна готовност по възлагане на направление "Архитектура и градоустройство" на Столичната община е възложен и разработен предварителен транспортно-комуникационен проект за трасето на "Източна тангента", който бе приет от общински експертен съвет. Автор на транспортния проект е "Виаком 2002" с ръководител инж. Кети Александрова.
Цели на проекта
- Да осигури безконфликтно преминаване на транспортните потоци, които са транзитни по отношение на прилежащите територии.
- Екологичен ефект от намаляване на задръжките на автомобили при кръстовищата чрез осигуряване на пресичания на две нива.
- По-голяма безопасност и намаляване на времето за преминаване на пешеходците в кръстовищата.
Пресичания на "Източна тангента"
- бул. "Цариградско шосе" - с тунел
- бул. "Шипченски проход" – на две нива с естакада
- бул. "Цветан Лазаров" и жп ареала – на две нива с естакада
- бул. "Ботевградско шосе" – на две нива
- бул. "Владимир Вазов" – на две нива
- "Северна скоростна тангента" – на две нива с транспортен възел тип "детелина"

Добавяне на коментар

За да коментирате, моля влезте в профила си или се регистрирайте.


Прочетете и "Правила за писане на коментари".

БРОЙ 1 | януари - февруари 2018 | в две тела
Ежеседмичен бюлетин с най-важното от Градът.bg