Градът | 04 Март 2010, 12:14

Създава се проектна компания за междусистемната газова връзка България - Гърция