Градът | 02 Декември 2009

Когенерация ще преработва напълно биогаза в пречиствателна станция Кубратово

Обратно нагоре ↑