Градът | 23 Ноември 2009, 14:23

"Софийска вода" обновява помпена станция в с. Лозен